Chełm zaprasza mieszkańców do stworzenia Nowej Ścieżki Rozwoju

Chełm zaprasza mieszkańców do stworzenia Nowej Ścieżki Rozwoju

Chełm ma szansę na pozyskanie 40 mln zł z Funduszy Norweskich w ramach programu “Rozwój lokalny”. O tym, czy miastu uda się stanąć na podium wraz z 14 innymi miastami, będzie zależało przedstawienie oryginalnej koncepcji Nowej Ścieżki Rozwoju, a więc wizji Miasta wraz z konkretnymi propozycjami projektów. Do jej kreacji magistrat zaprasza mieszkańców Chełma.

Nowa Ścieżka Rozwoju powinna wynikać z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, zawierać wizję i uzasadniać kierunki, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy Chełma. Przez ostatnie miesiące wspólnie z ekspertami i mieszkańcami pracowaliśmy nad diagnozą Miasta i opracowaniem koncepcji rozwoju Chełma.

Nową Ścieżkę Rozwoju Miasta urzędnicy chcą oprzeć na trzech filarach, które są od siebie zależne:

1. Otwartym urzędzie, który będzie aktywnie i sprawnie obsługiwał mieszkańców i z nimi współpracował. Tworzenie urzędu typu “smart” będzie wspierane również przez dodatkowy projekt, w ramach którego wdrożymy szereg rozwiązań cyfrowych ułatwiających obsługę mieszkańców. Ostatecznie powstanie Program Rozwoju Instytucjonalnego.

2. Aktywnych mieszkańcach. Dzięki otwartemu urzędowi zaczniemy efektywniej współpracować z mieszkańcami – młodzieżą, dorosłymi, rodzicami, seniorami, czy przedsiębiorcami. Nasza wspólna praca pozwoli tworzyć powszechnie akceptowalne i oczekiwane rozwiązania i inwestycje.

3. Wykorzystaniu istniejących potencjałów Miasta i aktualnych trendów. Inwestycje ujęte w Nowej Ścieżce Rozwoju będą stanowiły kompleksową, strategiczną wizję Miasta z konkretnymi propozycjami rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych, czy środowiskowych. To również kierunek, który pozwoli wykorzystać nasze znane i ukryte potencjały rozwojowe.

Konkretny cel chełmskiego magistratu to wykreowanie Miasta Chełm jako miejsca przyjaznego do życia, pracy i wypoczynku. Budowanie zaufania i ścisła współpraca pozwolą nam wypracować ofertę Chełma, która będzie atrakcyjna dla wszystkich kluczowych grup mieszkańców.

Na stronie http://www.zielonemiasto.umchelm.pl/ znajduje się m.in. opracowana diagnoza społeczno-gospodarcza, koncepcja Nowej Ścieżki Rozwoju, a także narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy mogą współuczestniczyć w przygotowaniu propozycji projektów, które wpisują się w koncepcję NŚR.

W jaki sposób można wziąć udział w tworzeniu Nowej Ścieżki Rozwoju?

1. Wypełniając kartę pomysłu, która znajduje się na stronie internetowej projektu.

2. Zostawiając swój komentarz na profilu FB Miasta Chełm.

3. Kontaktując się poprzez wysłanie pomysłów na adres zielonemiasto@umchelm.pl

Foto: Marcin Marcinowski