Chełm w gronie najbezpieczniejszych miast powiatowych w Polsce

Chełm w gronie najbezpieczniejszych miast powiatowych w Polsce

Żadnych ofiar śmiertelnych, 24 osoby ranne w 20 wypadkach oraz 874 niegroźne kolizje w ruchu drogowym. To statystki z Chełma za 2019 rok, które w porównaniu z innymi miastami wypadły niemal najlepiej w kraju. Te pozytywne dane były podstawą uhonorowania Niedźwiedziego Grodu tytułem „II Najbezpieczniejsze Miasto Powiatowe w Polsce 2019” podczas Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP w ramach podsumowania ogólnopolskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze”. Głównym celem projektu jest wsparcie intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązanie problemu społecznego, związanego z nadmierną liczbą i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce.
W imieniu samorządu wyróżnienie odebrał Marek Litwin, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UM Chełm, który przekonywał, że dobre statystyki to wypadkowa uwagi poświęcanej kwestiom bezpieczeństwa ruchu drogowego przez nasze miasto, sukcesywnej poprawy infrastruktury komunikacyjnej Chełma i współpracy z wieloma instytucjami. Przede wszystkim z chełmską „drogówką” i strażą pożarną oraz Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie i Automobilklubem Chełmskim. Ta przekłada się na skuteczną prewencję i przemyślane działania edukacyjne, a także rosnącą świadomości i kulturę jazdy użytkowników naszych dróg.
Gratulujemy Chełmianom i mieszkańcom regionu postawy i liczymy, że 2020 rok będzie jeszcze bardziej bezpieczny!