Chełm podzielił środki na turystykę i kulturę

Chełm podzielił środki na turystykę i kulturę

Piętnaście tysięcy złotych przeznaczył w tym roku chełmski ratusz na promocję lokalnej turystyki. Największym beneficjentem został chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który zyskał dofinansowanie pięciu z wszystkich siedmiu dotacji – w sumie 11 tysięcy złotych. Za środki otrzymane z magistratu PTTK zorganizuje m.in. II Chełmską Wiosnę Turystyczną, I Rowerowy Dzień Dziecka oraz cykl wycieczek pod wspólnym hasłem Moja Mała Ojczyzna.

Trzy tysiące złotych dostało Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (wyjazd turystyczny dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych), a kolejny tysiąc trafił do Stowarzyszenia „Aktywna 8”, które zorganizuje grę miejską pod hasłem „Kamienie milowe – śladami niepodległości Chełma”.

Wyższy budżet, bo 85 600 zł  miasto przeznaczyło na zadania z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Najwięcej, bo 7000 zł, przeznaczono na XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, które organizuje Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, a które rozpoczną się już w najbliższą niedzielę.

Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP w Chełmie – otrzymała 10 000 zł  grantu (“Wieczory Organowe na Górze Chełmskiej” i “Wydawnictwo pokonferencyjne „Góra Katedralna. Pomiędzy współczesnością, historią i archeologią'”), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny otrzymała 5000 zł (“Festiwal Rodzin promujący pieśni patriotyczne, ludowe i religijne pn. VI Parafiada Rodzinna”), a Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystysa Odkupiciela otrzyma 1000 zł (wspieranie wydawania czasopisma “Powinność. Pismo Kulturalno – Społeczne Ziemi Chełmskiej”).

Z tej puli 6,5 tys. zł otrzyma także PTTK. Środki przeznaczone zostaną na organizację Przeglądu Piosenki Turystycznej i Konkurs Wiedzy o Chełmie. Urząd Miasta wsparł także finansowo Festiwal Szantowy, Festiwal Niezła Sztuka oraz warsztaty beatbox.