Chełm bardziej zielony

Chełm bardziej zielony

W Chełmie trwają prace związane z koszeniem traw oraz nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Obecnie nasadzenia (klonów oraz dębów) wykonywane są wzdłuż DK12.

Podobnie sytuacja wygląda z koszeniem. Pierwsze prace również rozpoczęły się na krajówce – od ul. Podgórze.

W dalszej kolejności koszenie będzie realizowane na m.in. ul. Rejowieckiej, Al. Żołnierzy I AWP, Okszowskiej, Hrubieszowskiej.