Chełm aktywizuje mieszkanców

Chełm aktywizuje mieszkanców

Miasto Chełm jest w trakcie opracowywania Programu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), który będzie zawierał plan działań zmierzających do podniesienia jakości usług administracyjnych, społecznych i komunalnych oraz sprawności administracji lokalnej Chełma. Magistrat do tworzenia propozycji zaprasza mieszkańców Chełma.

Podwyższanie jakości usług i ich dostosowanie do potrzeb Mieszkańców, nie jest możliwe bez udziału samych zainteresowanych. W związku z tym, za pomocą ankiety Chełmianie będą mogli wyrazić swoją opinię na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta. Spostrzeżenia Mieszkańców są niezwykle istotne w obszarze działań Miasta wymagających interwencji oraz kierunków rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie najwyżej 10 minut. Wystarczy wstawić znak „x” w polu pod cyfrą, której skala najbardziej odpowiada opinii ankietowanego na temat danego zagadnienia. Znaleźć ją można tutaj: https://tiny.pl/7f4qb

Badanie jest elementem realizowanego przez Miasto projektu „Zielone Miasto Chełm” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego jednym z celów jest ustanowienie i wdrożenie wyższych standardów zarządzania na szczeblu lokalnym oraz zwiększenie otwartości i przejrzystości urzędów.

Aktywny mieszkaniec to jeden z kluczowych celów Nowej Ścieżki Rozwoju”, która jest opracowywana na potrzeby projektu „Zielone Miasto Chełm”.

Nie ulega wątpliwości, że nasze Miasto posiada wiele interesujących miejsc, które można spożytkować budując atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu. Ważne jest dostosowanie tej oferty do poszczególnych grup wiekowych i preferencji spędzania wolnego czasu, a także eliminacji barier, które uniemożliwiają korzystanie z tego co oferuje Chełm.

Urzędnicy zachęcają więc wszystkich Chełmian, zarówno młodzież, rodziców z dziećmi, jak i seniorów do podzielenia się pomysłami spędzania wolnego czasu w naszym Mieście.

O szczególne wsparcie miasto prosi stowarzyszenia, organizacje czy też instytucje wspierające aktywność mieszkańców.

Można na kilka sposobów podzielić się swoimi pomysłami:

 1. Poprzez wysłanie pomysłu na adres zielonemiasto@umchelm.pl.
  2. Poprzez wypełnienie karty pomysłu znajdującej się na stronie www.zielonemiasto.umchelm.pl, albo wydrukować kartę i dostarczyć ją do Urzędu Miasta.
  3. Można wziąć udział w cyklu gorących dyskusji, które prowadzone są cyklicznie na portalu FB: miastochelm.
  4. Można wziąć udział w jednym z wydarzeń w formie spotkań i konsultacji
  społecznych.
  5. Można skorzystać z kart pomysłów, które udostępniane są w Urzędzie Miasta, wypełnić i wrzucić do przygotowanej urny.

Wszystkie idee i koncepcje prezentowane są na stronie ww w zakładce „Inspiracje”.