CEMEX z nowymi normami ISO

CEMEX z nowymi normami ISO

Obecny od wielu lat w naszym regionie koncern CEMEX w Polsce wdrożył System Zarządzania według międzynarodowej normy ISO 45001:2018, który potwierdza najwyższe standardy firmy w dążeniu do osiągnięcia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz kontrahentów na zakładach cementowych firmy – cementowni w Rudnikach i w Chełmie oraz w przemiałowni w Gdyni.

W październiku 2019 wszystkie zakłady cementowe CEMEX Polska przeszły proces certyfikacji Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO45001:2018. Norma ISO 45001:2018 obowiązuje na całym świecie, określając wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP i wytyczne dotyczące jego stosowania, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy poprzez proaktywną poprawę wyników BHP. Nowy System Zarządzania jednocześnie zastępuje dotychczas obowiązujący System Zarządzania w oparciu o polską normę PN-N 18001:2004.

Nowy System Zarządzania według normy ISO 45001: 2018 potwierdza najwyższe standardy w obszarze BHP wdrożone w zakładach cementowych CEMEX, obejmujące m.in. wprowadzenie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem koncentrując się na możliwościach poprawy, zwiększenie odpowiedzialności po stronie najwyższego kierownictwa, zwiększony nacisk na rozpisanie ról i odpowiedzialności pracowników oraz na świadomość i kompetencje pracowników, uwzględnienie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, zmniejszenie ilości procedur i instrukcji.

System Zarządzania BHP ISO 45001:2018 funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CEMEX, który obejmuje również system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015, zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001:2015i system ekozarządzania i audytu EMAS oraz zarządzania energią według normy ISO 50001:2018.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników oraz partnerów biznesowych CEMEX jest najwyższym priorytetem w strategii działalności CEMEX. Podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są na osiągnięcie celu „Zero wypadków”. CEMEX dąży do eliminacji wypadków przy pracy poprzez odpowiednie identyfikowanie oraz zarządzanie zagrożeniami. W tym celu firma wdraża specjalistyczne programy zarządzania BHP i ochrony zdrowia oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.