Budżet Obywatelski 2020. Czekamy na wyniki głosowania

Budżet Obywatelski 2020. Czekamy na wyniki głosowania

Zakończyło się już głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku wzięło w nim udział 2925 chełmian, co daje około 50 proc. większą aktywność w stosunku do głosowania ubiegłorocznego. 

W podziale na płeć utrzymała się dominacja pań, które poprawiły swój wynik o 2 proc. kosztem panów: 60 proc. głosujących stanowiły kobiety (1753), a 40 proc. mężczyźni (1172).

Przypomnijmy, że w tym roku każdy z mieszkańców Chełma mógł oddać łącznie 4 głosy: 2 na zadania osiedlowe i 2 na ogólnomiejskie. Na projekty ogólnomiejskie oddano 3804 głosy, zaś na projekty osiedlowe 4543.

Głosy na zadania osiedlowe kształtują się następująco: Osiedle Rejowiecka: 669, Śródmieście: 336, Zachód: 686, Słoneczne: 281, XXX-lecia: 64, Działki: 584, Kościuszki: 716, Dyrekcja Dolna: 540, Dyrekcja Górna: 292, Cementowni: 375

Szczegółowe wyniki poznamy do 18 września.