Będą nowe pojemniki na śmieci

Będą nowe pojemniki na śmieci

Miasto Chełm ogłosiło przetarg, w trybie „zaprojektuj i buduj”, na realizację dużego projektu „śmieciowego”, który zakłada budowę 500 nowych pojemników (betonowych) oraz dodatkowo podziemnych i półpodziemnych gniazd na odpady. W ramach projektu powstanie również 150 nowych pojemników na psie odchody wraz z podajnikami torebek.

Realizacja tego przedsięwzięcia to bez wątpienia prawdziwa rewolucja w miejskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt jest dofinansowany kwotą ponad 6,5 miliona złotych z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.