Basen na “Ósemce” do remontu

Basen na “Ósemce” do remontu

Już w następnym roku szkolnym uczniowie Ósemki i mieszkańcy miasta będą mogli na powrót korzystać ze szkolnego basenu przy ul. Połanieckiej. Miasto Chełm zawarło umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”. Nie będzie to jednak taki obiekt, jaki pamiętamy, ale zupełnie przebudowana i rozbudowana nowoczesna pływalnia.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wypłycanie niszy basenowej poprzez zastosowanie niecki ze stali, przebudowę przelewów basenu wraz z remontem plaży, przebudowę istniejących szatni na pomieszczenia ratowników i magazynki, rozbudowę strefy wejścia i przebieralni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie i przebudowę instalacji wod-kan, zw, hydrantowej – p.poż i cwu., wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych, wykonanie stacji uzdatniania wody, wygłuszenie dachu, termomodernizację budynku, wykonanie miejsc parkingowych z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi, zagospodarowanie terenu – zieleńce.

Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Sportu i ogólnej rezerwy budżetowej państwa. Spośród sześciu oferentów najkorzystniejszą propozycję realizacji tej inwestycji złożyło zamojskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz. Firma przebuduje basen przy „Ósemce” za 8,634 mln zł. Ma na to czas do 30 września 2021 r.