Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z oddziałem w Chełmie

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z oddziałem w Chełmie

Utworzenie Zespołu Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji było przedmiotem środowej (10.11.2021 r.) konferencji prasowej w Chełmie. Wzięli w niej udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry, Anna Kordecka, p.o. dyrektora Zespołu Zamiejscowego AOTMiT w Krakowie oraz Prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek.

Oddział AOTMiT zlokalizowany w Chełmie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rozpoczął swoją działalność. Obecnie pracuje w nim 10 osób, które przechodzą specjalistyczne szkolenia. Docelowo znajdzie w nim zatrudnienie jednak kilkudziesięciu pracowników. Czym zajmuje się instytucja?

„Jesteśmy agencją, która stanowi organ doradczy ministra zdrowia. Zajmujemy się przygotowaniem analiz eksperckich w szerokim zakresie technologii stosowanych później w służbie zdrowia. Zajmujemy się zarówno technologiami, które dotyczą leków, jak i świadczeń. Zajmujemy się również ich wyceną.” – mówił Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT.

„Lek oceniamy pod względem trzech kryteriów: efektywności klinicznej, efektywności ekonomicznej i wpływu na budżet. Nowy lek jest więc oceniany pod względem tego, ile daje korzyści zdrowotnych w stosunku do istniejących terapii Musi stanowić wartość dodaną. Analizujemy również, ile ta wartość dodana będzie kosztować. Agencja ocenia to na podstawie wniosków złożonych przez producenta, kalkuluje też wpływ na budżet, czyli ile należy przygotować środków na zabezpieczenie nowej technologii. Następnie nasza rekomendacja trafia do ministra zdrowia i komisji ekonomicznej, gdzie prowadzone są negocjacje z producentem. Po negocjacjach, jeżeli są owocne, i decyzji ministra lek jest wpisywany na listę refundacyjną i staje się dostępny dla pacjentów.” – dodał.

Prezes AOTMiT przyznał, że do pracy w agencji poszukiwani są eksperci w dziedzinach, które obejmują zakres działań Agencji i będą mogły zwiększyć jej potencjał. – Szukamy osób z doświadczeniem w ochronie zdrowia, ale również ekonomistów, analityków czy osoby, które są po studiach socjologicznych. Nasz zakres działań jest bardzo interdyscyplinarny – mówi.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, podkreślał z kolei, iż cieszy go, że kolejny oddział AOTMiT wesprze pracę Ministerstwa Zdrowia. „To kolejny oddział AOTMiT na mapie Polski. Chcemy, aby wsparł Ministerstwo Zdrowia w zakresie dokonywanych analiz, aby te prace były jeszcze szybsze i jeszcze bardziej efektywne.” – mówił.

Miłkowski przyznał również, że AOTMiT, która istnieje od 2005 roku, jest obecnie jedną z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawanych instytucji w Europie w obszarze oceny i wyceny świadczeń zdrowotnych.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek przypomniał, że to kolejna rządowa instytucja, która lokuje swój oddział w Chełmie w ramach polityki deglomeracji.

Na początku oddział zamiejscowy AOTMiT będzie mieścił się przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednak docelowo zostanie ulokowany najprawdopodobniej w biurowcu klasy A, który powstanie na terenie dawnego dworca PKS. Myślimy, że docelowo ulokują się tam wszystkie instytucje rządowe, które przeniosły swoje oddziały do naszego miasta – mówi.

„Z tego co wiem oddział rozpocznie pracę „na pełnych obrotach” w przeciągu roku, natomiast pierwsze osoby znalazły w nim zatrudnienie już teraz. Obecnie przechodzą szkolenia po to, by zgłębić wiedzę, która jest specjalistyczna i wymaga czasu, by się z nią zapoznać.” – podsumował prezydent Chełma.