W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich. W jej trakcie poznaliśmy tegorocznych zdobywców tytułu Lider Innowacji. Wydarzenie jak i konkurs Lider Innowacji zorganizowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W konkursie Lider Innowacji laureatem została chełmska firma Aqua East – producent wody mineralnej.Czytaj więcej →

W środę, 27 października, do Urzędu Miasta Chełm wpłynęło pismo (adresowane na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm, do wiadomości Prezydenta Miasta Chełm) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zaktualizowania zakresu terytorialnego zmiany granicy z wniosku z dnia 20 września 2021 roku znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021. MSWiA zgadza się na korektę wypracowaną w tokuCzytaj więcej →

W dzisiejszej sesji Rady Miasta Chełm uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu: Mariusz Domeradzki oraz Dariusz Jędrzejewski, którzy przedstawili radnym koncepcję zagospodarowania terenu Dworca PKS. W tym miejscu, we współpracy z miastem, mógłby zostać zrealizowany program „Fabryka”. Jego założeniem jest wsparcie rozwoju miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez budowę biurowców, wCzytaj więcej →

Okres poprzedzający Święto Wszystkich Świętych to czas wytężonej pracy służb porządkowych – także na terenie chełmskiej nekropolii. Pracownicy cmentarza komunalnego przy ul. Mościckiego intensywnie oczyszczają teren cmentarza z liści, porządkują śmieci i wykonują wiele innych prac. Tego typu prace prowadzone są rzecz jasna przez cały rok, natomiast w dniach poprzedzającychCzytaj więcej →

W Dniu Edukacji Narodowej w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość otworzyła Przewodnicząca Zarządu UTW Pani Elżbieta Dziedzicka. Słowa przywitania do zgromadzonych seniorów wygłosił następnie Prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego Pan Zygmunt Gardziński. Nie zabrakło tego dnia wspólnie odśpiewanego uroczystego Gaudeamus Igitur.Czytaj więcej →

Wszystko wskazuje na to, że tlący się od kilku tygodniu konflikt pomiędzy Gminą a Miastem Chełm znalazł swój szczęśliwy finał. Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu obu samorządów wydanym w piątek: „W trosce o przyszłość Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Ziemi Chełmskiej, Prezydent Jakub Banaszek i Wójt Wiesław Kociuba zawarli dzisiajCzytaj więcej →

Już w najbliższy wtorek, 26 października, przy ul. Sybiraków w Chełmie zatrzyma się mammobus. Badania mammograficzne będą przeprowadzone w godz. 9:00 – 17:00, bezpłatnie będą mogły z nich skorzystać Panie w wieku od 50 do 69 roku (urodzone w latach 1952 – 1971), po wcześniejszej telefonicznej rejestracji pod nr tel.:Czytaj więcej →

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch pracowni: chełmiczno-fizycznej i biologiczno-geograficznej dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Miasto Chełm.Czytaj więcej →

W Chełmie funkcjonuje łącznie 237 organizacji pozarządowych, których głównym celem działania jest realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej, niepełnosprawności oraz kultury fizycznej i sportu. Podczas uroczystości w ChBP poznaliśmy tegorocznego Społecznika Roku, którym został Pan Daniel Dworczyński. Czytaj więcej →

Miasto Chełm rozpoczęło realizację projektu cyfryzacji UM oraz jednostek podległych dofinansowanego (niemal 6 milionów złotych) z unijnych środków w ramach lubelskiego RPO. Na pierwszy ogień: nowe komputery stacjonarne, laptopy oraz towarzyszące im akcesoria.Czytaj więcej →