Kilka dni temu w Sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się przedsezonowa konferencja prasowa z udziałem wiceprezydent Miasta Chełm Doroty Cieślik oraz władz, sztabu szkoleniowego i piłkarzy Chełmianki Chełm połączona z prezentacją drużyny.Czytaj więcej →

Miasto Chełm jest w trakcie opracowywania Programu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), który będzie zawierał plan działań zmierzających do podniesienia jakości usług administracyjnych, społecznych i komunalnych oraz sprawności administracji lokalnej Chełma. Magistrat do tworzenia propozycji zaprasza mieszkańców Chełma.Czytaj więcej →

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19  – oś priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5  „Promocja niskoemisyjności”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Chełm pn. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm”, uplasował sie na 14 miejscu i  uzyskał dofinansowanieCzytaj więcej →

Sto procent energii elektrycznej kupowanej w latach 2020-2021 do 32 zakładów CEMEX w Polsce od PGE Polskiej Grupy Energetycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym CEMEX potwierdza swoje zaangażowanie w odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi i prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.Czytaj więcej →

W Chełmskim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa brakuje krwi. W związku z tym pracownicy apelują do mieszkańców Chełma i okolic o jej oddawanie. Najbardziej potrzebne są grupy: 0 Rh- , 0 Rh+ i A Rh-.Czytaj więcej →

W ubiegłym tygodniu otwarty został odcinek drogi wojewódzkiej nr 812 Korolówka–Włodawa.  To jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Włodawa. Rozbudowa drogi zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jako główna część projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka–Włodawa” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.Czytaj więcej →