Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród niemal 1700 opisów najlepszych działań 214 firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w 2019 roku, opublikowanych zostało osiem dobrych praktyk firmy CEMEX Polska.Czytaj więcej →

Do ponad 500 kg wzrosła liczba wyłowionych martwych ryb z zalewu Żółtańce w Gminie Chełm. Sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który pobrał próbki wody do badań. Na ich wyniki trzeba jednak poczekać 5 dni.Czytaj więcej →

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.Czytaj więcej →

Aleksandra Konieczna tegoroczną laureatką medalu Bene Merenti fundowanego przez specjalną kapitułę I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Od 1996 roku odznaczenie przyznawane jest najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę, absolwentowi, który przez trzy lata osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, godnie reprezentował I LO w Chełmie w różnych formach aktywnościCzytaj więcej →

Na zaawansowanym poziomie jest już przebudowa DK12 w granicach Chełma – efekty robót budowlanych widać na ul. Rejowieckiej, w obrębie skrzyżowania ZWiN oraz ulicy Wschodniej. Do finału zbliża się przebudowa ulicy Dreszera wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reformacką, ale to nie wszystko. W kwestii remontów dróg rozpoczęła się w ChełmieCzytaj więcej →

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zrealizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Jego wartość opiewa na 12 mln zł – z czego 7,5 mln zł to dofinansowanie z UE.Czytaj więcej →

Stare i wyblakłe drogowskazy turystyczne zlokalizowane w centrum Miasta, m.in. na pl. Łuczkowskiego, deptaku czy przy. Hotelu Kamena, kilka dni temu zostały zdemontowane przez pracowników MPGK. Znaki, które wskazują przyjezdnym atrakcje turystyczne Chełma, zostaną odświeżone i ponownie umieszczone na swoich miejscach.Czytaj więcej →

Apel o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin, to najnowsza inicjatywa partnerów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz pszczół zwracają się z nim do rolników i sadowników z województwa lubelskiego, podkreślając, żeCzytaj więcej →

W ciągu ostatniego miesiąca, w ramach projektu „Wirtualna szkoła CEMEX”, koncern pomógł zorganizować lekcje online w czterech szkołach znajdujących się w okolicach cementowni CEMEX. Na pomocy zyskali więc także uczniowie chełmskich szkół.Czytaj więcej →