Z inicjatywy Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie powstało  Matematyczne Koło Olimpijskie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Koło prowadzić będzie specjalne zajęcia, które  przygotowywać będą uczniów do Olimpiady Matematycznej i rozwijać ich matematyczne talenty.Czytaj więcej →

Według stanu na dzień 3 marca 2020 r., na terenie województwa lubelskiego nie ma żadnego potwierdzonego badaniami przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jednak w związku z możliwością wystąpienia zakażenia koronawirusem i związaną z tym potencjalną koniecznością hospitalizacji i leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie oraz zakażonych, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka nałożył naCzytaj więcej →